Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

Τα παιδιά δημιουργούν στα βήματα του Ελύτη (κολλάζ)

Κουρούμαλης Κωνσταντίνος, Κούκιο Παολο, Κώρος Δημήτριος, Ανδρικόπουλος Νικόλαος, Δουβής Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου